Vaaliteemat

Mielipiteitä tiiviissä paketissa löytyy tästä linkistä

Vaaliteemat nimitys on sinällään hieman harhaanjohtava, koska katson näiden aiheiden olevan samalla myös elämänarvoja joita pyrin noudattamaan. Huolimatta siitä millä nimellä alla olevia arvojani halutaan kutsua, ovat ne myös oleellisia kunnallisehdokkuuteni kannalta. Aiheet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, sillä useimmista en koe olevan mahdollista asetella yhtä toista tärkeämmäksi.

Tietoliikenneyhteydet
Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömyys, jotta alueelle saadaan lisää työllistävää yritystoimintaa ja paremmat etätyönteko- ja viestintämahdollisuudet. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä myös muun muassa opiskelijoille, liikuntarajoitteisille ja haja-asutusseudulla asuville. Kauempana keskustoista asuville sähköiset palvelut voivat olla ainoa realistinen tapa käyttää kunnallisia palveluja.

Hollolan tulee aktiivisesti alkaa rakentaa kunnollisia kuituverkkoyhteyksiä tilanteen parantamiseksi.

Harrastemahdollisuuksia
Hollolassa on järjestettävä enemmän harrastemahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Erityisesti alle mopoikäisten osallistumismahdollisuudet eivät tule olla riippuvaisia vanhempien mahdollisuuksista kuskata. Harrasteita lähemmäs tai kyytipalveluja.

Kevyen liikenteen väyliä
Kävelykaista on rakennettava kulkemaan myös Hollolan kirkonkylältä Uskilan koululle. Reitti on päivittäin nuorimpien koululaisten käyttämä, eikä sisällä edes kävelyyn soveltuvaa piennarta.

Avoimet ohjelmistot ja rajapinnat
Julkishallinnossa käyttöönotettaviin ja erityisesti tilaustyönä tehtäviin ohjelmistoihin tulisi ehdottomasti tilata vähintään avoimet rajapinnat, mieluiten koko ohjelmakoodi vapaalla levitys- ja käyttölisenssillä. Nykyinen terveydenhuollon hajautettu, ulkopuolisten ja jopa toisten oman järjestelmän ohjelmistojen kanssa kommunikointikyvytön rakenne on taloudellisesti ja työn määrällisesti järjetöntä haaskausta. Koko järjestelmä on oppikirjaesimerkki huonoista tietoyhteiskuntaratkaisuista. Avoimilla ja vapailla ohjelmistoilla saavutetaan pitkällä aikavälillä suuria säästöjä ja tehokkuutta työskentelyyn.

Verovaroin tuotetun materiaalin tulee olla vapaasti käytettävissä
Jos tekstiä, audiota, videota tai muuta immateriaa tuotetaan verovaroin, on kansa sen maksanut ja kansalla tulee olla täysi oikeus hyödyntää sitä. Tiedon vapauttaminen mahdollistaa monien uusien niin kaupallisten kuin ilmaistenkin palveluiden kehittämisen.

Pohjalle olen säästänyt enemmänkin vuoden 2011 eduskuntavaaliehdokkuutta koskeneet teemat, mutta samat pätevät arvomaailmassa aivan yhtälailla edelleenkin ja osa onkin suoraa toistoa kunnallisvaaliteemoista.

Koska itse olen saanut kunnian olla alusta asti mukana muodostamassa Piraattipuolueen tavoitteita, en koe erityisen suurta tarvetta esitellä niitä kaikkia uudestaan. Kaikki puolueen tavoitteet ovat pitkälle harkittuja, johdonmukaisia ja tärkeitä. Seison näistä jokaisen tavoitteen takana ja siksi nostankin vain ne minulle erityisesti tärkeimmät esille näissä kannoissa ja keskityn pikemminkin puolueen ydinasioiden ulkopuolisiin aiheisiin. Tarkemmin aiheista voit lukea muun muassa seuraamalla blogiani.

Lääkepatenteista on luovuttava kokonaan
Lääkepatentit tappavat ihmisiä päivittäin ja hyödyttävät vain monikansallisia lääkeyhtiöitä, ei kansalaisia tai edes valtioita. Lääkepatentit aiheuttavat myös eriarvoisuutta ihmisten välille, sillä patentoimalla lääke sen hinta voidaan pitää keinotekoisesti korkeana ja estää laadukkaampien lääkkeiden kehittäminen. Lääkepatentit ja salaiset tutkimustiedot aiheuttavat myös moninkertaisen määrän tutkimustyötä, eläinkokeita ja turhia byrokraattisia prosesseja kun jo valmiiksi tutkittua tietoa voitaisiin hyödyntää tehokkaasti tiedon ollessa julkista ja vapaata. Piraattipuolueilla onkin toimiva avaus lääkepatenttikeskusteluun, joka mahdollistaa edelleen lääkkeiden kehittämisen, markkinoinnin ja jakelun vaikka kulut pienenevät oleellisesti.

Yksityinen ei-kaupallinen käyttö ja kopiointi laillistettava
Monissa perinteisissä kopiointitekniikoissa yksityinen ei-kaupallinen kopiointi on edelleen laillista, kun taas tekniikan kehityksen myötä kulttuurin leviämistä edistävät tehokkaammat tavat pyritään krimalisoimaan sitä tahtia kuin kehitys etenee. Nämä tekijänoikeuslain luomat keinotekoiset rajoitteet aiheuttavat huomattavan paljon ongelmia ja toimivat tietoyhteiskunnan jarruna samalla kun saavutetut hyödyt ovat todellisuudessa enintäänkin mitättömät. Tärkeämpää kuin ilmaisuus, on itse tiedon käytön vapaus.

Kaupallinen suoja-aika lyhennettävä kymmeneen vuoteen
Suoja-aika kestää nykyään taiteilijan koko eliniän ja sen lisäksi vielä 70 vuotta. Tekijänoikeudesta onkin muodostunut taiteilijoille eläkejärjestelmän korvike. Taiteen tekijät eivät kuulu normaaliin eläkejärjestelmään, sillä aikoinaan epäsäännöllisten tulojen laskenta ja seuranta on ollut vaikeaa. Nykyään asia kuitenkin on toisin ja taiteilijat tulee tuoda normaaliin eläkejärjestemään. Kaupallinen suoja-aika rajoittaa teosten uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä turhaan, vaikka lähes koko kaupallinen hyöty harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta tapahtuu nimenomaan ensimmäisen viiden vuoden aikana. Kaupallinen suoja-aika ei koske vain viihdettä, vaan myös oppimateriaalia, tutkimustuloksia ja paljon muuta hyödyllistä.

Verovaroin tuotetun materiaalin tulee olla vapaasti käytettävissä
Jos tekstiä, audiota, videota tai muuta immateriaa tuotetaan verovaroin, on kansa sen maksanut ja kansalla tulee olla täysi oikeus hyödyntää sitä. Tiedon vapauttaminen mahdollistaa monien uusien niin kaupallisten kuin ilmaistenkin palveluiden kehittämisen.

Tietoyhteiskuntaa on rakennettava harkitusti
Suomeen on noussut monia sähköisesti käytettäviä hyödyllisiä palveluja perinteisten muotojen rinnalle, näistä hyvinä esimerkkeinä muun muassa veroviraston, kelan ja työvoimatoimiston sähköinen asiointi. Suomessa on myös määritelty perusoikeudeksi olla mahdollista saada vähintään yhden megabitin laajakaistayhteys. Nämä eivät kuitenkaan riitä kuin alkuaskeleiksi tietoyhteiskuntaa rakentaessa ja jo nyt Suomi alkaakin vertailuasteikolla tippumaan kovaa vauhtia huipulta. Tietoyhteiskunta ei rakennu itsestään, eikä siitä voi saada toimivaa hajanaisilla palveluilla. Viisaasti rakentaessa tietoyhteiskunta hyödyttää jokaista kansalaista, sillä se mahdollistaa helpomman pääsyn palveluihin, vähentää turhan matkustamisen tarvetta, rikastaa tarjontaa haja-asutusseuduille ja tuo suuria taloudellisia säästöjä.

Avoimet ohjelmistot ja rajapinnat
Julkishallinnossa käyttöönotettaviin ja erityisesti tilaustyönä tehtäviin ohjelmistoihin tulisi ehdottomasti tilata vähintään avoimet rajapinnat, mieluiten koko ohjelmakoodi vapaalla levitys- ja käyttölisenssillä. Nykyinen terveydenhuollon hajautettu, ulkopuolisten ja jopa toisten oman järjestelmän ohjelmistojen kanssa kommunikointikyvytön rakenne on taloudellisesti ja työn määrällisesti järjetöntä haaskausta. Koko järjestelmä on oppikirjaesimerkki huonoista tietoyhteiskuntaratkaisuista. Avoimilla ja vapailla ohjelmistoilla saavutetaan pitkällä aikavälillä suuria säästöjä ja tehokkuutta työskentelyyn.

Sitten itse Piraattipuolueen kantojen ulkopuolelle:

Turkistarhauksen täyskielto
Turkistarhaus on aikansa elänyt, nykyisen keinomateriaalien kehityksen myötä täysin tarpeettomaksi käynyt ammattiala, joka tulisi lakkauttaa Suomessa ja vähitellen muuallakin kokonaan. Laadullisesti keinokuidut kykenevät nykyään korvaamaan ja monesti jopa tarjoamaan paljon parempaa kuin eläimen nahka. Eläinten olot turkistarhauksessa eivät kestä eettistä tarkastelua edes pintapuolisin, puhumattakaan siitä mitä kaikkea tapahtuu julkisivun takana. Millään muulla alalla ei hyödytä yhtä tehokkaasti toisten kärsimyksistä, eikä yhtä tarpeettomasti. 5-10 vuoden siirtymäaika turkistarhauksesta täydellisesti luopumiseen on tarpeeksi myös työllisyyden kannalta ajateltuna. Usein heitetään propagandaa siitä miten turkisteollisuus työllistää välillisesti Suomessa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä, kun todellisuudessa tulonsaannillisesti turkistarhaus merkitsee jotain noin 6 000 – 7 000 ihmiselle. Suomessa on noin 1 100 turkistarhaa. Suurimmalle osalle turkiskasvattajistakin turkistuotanto on vain sivuelinkeino. Ne alan ihmiset, jotka eivät ehdi eläkeikään vielä siirtymäajan kuluessa, kykenevät tekemään myös muuta työtä tai keskittymään päätyöhönsä. Vaikka eläinten kärsimys ei olekkaan mitattavissa työllisyydellä tai rahalla, on siis myös taloudellisesti täysin mahdollista lakkauttaa koko turkistarhaus Suomessa siirtymäajan avulla. Työllisyyttä arvioidessa on myös kannattavaa ottaa huomioon miljoonat jota valtio syytää turkistarhauksen tukemiseen jatkuvasti.

Pakkoruotsista luopuminen
Suomessa pakko-opetetaan oppilaille ruotsinkieltä vähäisten vähemmistöjen kuviteltujen etujen vuoksi. Suurin osa suomalaisista ei todennäköisesti tarvitse ruotsinkieltä elinikänään tai jos tilanne joskus tulee vastaan, selviää hän yleensä kouluissa myös opetettavalla englanninkielellä mainiosti. Ruotsinkielen opetus tulisi korvata valinnaisella kielellä ja tarjontaa tulisi olla vähintään 4 – 6 kielen verran. Ulkomaan vientiä on helppo kannustaa tarjoamalla tulevia työntekijöitä, jotka ovat saaneet opiskella rauhassa tarvittavia kieliä jo peruskoulusta asti. Valinnanvapaus myös motivoi tehokkaampaan opiskeluun.

Maataloustukien leikkaus
Maatalousyrittäjien toimintaa tuetaan lomitusjärjestelmällä, jollaista ei ole tarjolla muiden alojen yrittäjille lainkaan. Lomitustyöntekijät saadaan kunnalta pyydettäessä ja valtio vielä korvaa tietyn määrän lomapäiviä vuodessa. Lomitusjärjestelmä epätasa-arvoistaa yrittäjyyttä. Viljan ja eläinten tuotantoa tuetaan suurilla rahamäärillä, vaikka tarvetta viljalle ei olisi ja se heitetään pois, tai vaikka eläinten tuotantolaitokset eivät noudata edes kohtuullisesti eläinsuojelulakia. Suomessa on aiheellista tukea viljelyä siinä määrin, että tarvittaessa on mahdollista tulla toimeen omavaraisesti, mutta nykyinen rahan haaskaus ja tukirahojen käyttöön kannustaminen on järjetöntä.

Työllistymisen tukeminen
Työttömien työllistymistä tulee tukea porkkanalla, ei kepillä. Nykyinen järjestelmä rankaisee vaikeasti työllistyviä sekä työelämään takaisin siirtyviä. Monille uusi työpaikka saattaa aueta nimenomaan osa-aikatyön tai satunnaisten työsuoritusten kautta, mutta jokainen työtön tietää, ettei kyseisiä töitä kannata ottaa vastaan, sillä ne vaikeuttavat tukien saamista ja käteen jäävä hyöty työstä on minimaalinen. Perustulo saattaa olla yksi ratkaisu ongelmaan, mutta myös nykyistä tukijärjestelmää on mahdollista muotoilla huomattavasti paremmaksi.

Savuton Suomi 2025 -toimintatapojen hylkäys
Hallituksen asettama tavoite savuttomalle suomelle loukkaa kansalaisten perusoikeuksia, sillä jokaisella on oikeus tupakoida. Lainsäädännöllä tupakoinnista ei tehdä laitonta, mutta siitä pyritään tekemään niin vaikeaa, että saadaan pakottamalla luopumaan tupakoinnista. Tavoite sinällään ei ole paha, mutta menetelmiä on mahdotonta hyväksyä.

Yrittäjyyteen kannustaminen
Maassamme on suuri määrä työttömiä, suuri määrä mahdollisuuksia ja suuria esteitä yrittäjäksi lähtemiseen. Yhtälö ei toimi. Moni voisi työllistää itsensä alkamalla itsenäiseksi yrittäjäksi, mutta työllistymistukemme kannustaa pelkästään täyspäiväiseksi palkansaajaksi tai suurella rahoituksella yrittäjäksi lähtemistä. Valtio takaa lainoja uusille yrittäjille, mutta lainan ja kohtuuttoman pienen starttirahan turvin voi alkaa pienyrittäjäksi vain harvalle alalle. Starttirahaa voitaisiin helposti myöntää enemmän, sillä työtä tekevästä yrityksestä on joka tapauksessa kansantaloudellista hyötyä huomattavasti enemmän kuin työttömänä olevasta ihmisestä.

Luottohäiriömerkinnän saaneen palauttaminen työelämään
Suomessa luottohäiriömerkinnän saanti estää monet arkipäiväiset asiointitavat ja kasaavat jo ennestään velkaisille suurempia velkoja sen sijaan, että samat ihmiset saataisiin palautettua työelämään mahdollisimman nopeasti. Yrityksen päättämisestä jääneet laskut seuraavat yrittäjää 15 vuotta ja kerryttävät korkoa lisää jatkuvasti. Monille velkojen maksaminen on täysin mahdotonta ja tällöin veloista armahtaminen ja nopea kannustaminen työelämään paluuseen olisikin kaikkien kannalta tuottoisampaa.

Ekologisten energialähteiden rankaisusta luopuminen
Oli sitten kyse kodin energialähteestä tai auton käyntivoimasta, ekologisempaan tekniikkaan panostamista ei saisi rankaista korkealla verotuksella, vaan siihen tulisi kannustaa. Kaikki ekologisemmat ratkaisut eivät ole vielä erityisen tehokkaita, mutta kehitys ei vie eteenpäin ellei niille tarjota mahdollisuutta.

Eläintenpitokiellon saaneista rekisteri
Tällä hetkellä eläintenpitokieltoon tuomittuja on käytännössä mahdotonta tarkistaa myydessä tai luovuttaessa eläimen ostajan haltuun. Koska eläimiä luovutetaan eteenpäin paljon sekä suoraan kasvattajilta, että yksityisistä perheistä, tulisi olla mahdollista helposti tarkistaa vastaanottajan oikeus pitää eläintä. Eläintenpitokieltoon ei tuomita kevyin perustein ja siksi onkin perusteltua tarjota jonkinlainen tarkitusmenetelmä suoraan eläimen luovuttajalle.