Mielipiteitä tiivistettynä

Ydinvoima Mahdollisesti loogisin vaihtoehto tällä hetkellä, mutta päätökset tehtävä harkitummin. Nykyiset ydinvoimapäätökset runnottiin läpi ilman, että useimmat edes tiesivät äänestykselleen kunnon perusteluja.
NATO Ei, Suomi olisi lähinnä antajan roolissa, sillä mukana tulisi velvollisuus osallistua muiden maiden sotiin, kun taas Suomen tilanteessa NATO todennäköisesti keskittyisi rajaamaan menetykset Suomeen.
Maahanmuutto Turvapaikkaa tarjottava hädässä oleville. Turvapaikkojen jako tasapuolistettava eri EU-maiden välille. Työn perässä tai muutoin itsensä elättämään kykeneville muuttomahdollisuus sallittava aina. Sopeuttamiseen käytettävä varoja ja menetelmiä tarkasteltava.
Homoavioliitot Avioliitolla on tunnearvon lisäksi lain silmissä oma merkityksensä, joten sukupuoli ei voi vaikuttaa lain suomiin oikeuksiin parisuhteessa. Sallittava.
Valtion ja kirkon erottaminen Kyllä, suomessa on uskonvapaus, eikä millekään uskonnolle tarvitse myöntää valta-asemaa.
Asevelvollisuus Asevelvollisuus vapaaehtoistettava.
EU Byrokratiamöhkäle josta on vaikea jälkikäteen päästä eroon, mutta ei kannata antaa sille enää lisää valtaa.
GMO-ruoka Epäilyttävää, mahdollisia terveydellisiä ja ekologisia vaikutuksia tutkittava lisää. Toistaiseksi myynti sallittava selkein merkinnöin.
Pakkoruotsi Pakkoruotsin tilalle valinnainen ulkomainen kieli, vaihtoehtoja esim. 4-6 kpl.
Kannabis Käyttö ja kotikasvatus vapautettava, säädelty vähittäismyynti (vrt. Alko) harkitsemisen arvoinen.
Perustulo Perustuloon siirtyminen kannatettavaa ja poistaisi voimaantullessaan paljon turhaa byrokratiaa ja kannustinloukkuja. Kannustaisi paljon nykyistä tehokkaammin työntekoon myös pätkissä tai osa-aikaisena täystyöttömyyden sijaan.
Kunnallisvaalien ikäraja Ikärajaksi 16 vuotta. Kaikissa vaaleissa olisi muutoin hyvä olla sama ikäraja, mutta kunnallispolitiikan kautta nuoret pystyvät tehokkaimmin vaikuttamaan omiin harrastusmahdollisuuksiin, tulevaisuudennäkymiin ja muihin ratkaiseviin asioihin. Hyvä mahdollisuus aloittaa vastuun otto myös äänestyksen saralla.
Perustuslakituomioistuin Kyllä. Tarvitaan taho joka voi puuttua perustuslain vastaisiin lakiuudistuksiin ja tulkintoihin. Tärkeintä kuitenkin olisi asennemuutos joka hyvin toteutuessaan poistaisi jopa perustuslakituomioistuimen tarpeen.
Presidentin valtaoikeudet Ei pidä kaventaa, mahdollisesti virkaan voisi liittää hallituksen toimien valvontaa.
Kasvisruokapäivät kouluissa Kannatan. Ihmisiä tulisi muutenkin totuttaa enemmän myös kasvisruokavalion hyödyntämiseen.
Eutanasia Sallittava. Jokaisella on oikeus päättää omasta elämästään.
Turkistarhaus Lakkautettava kokonaan tarpeettomana ja epäeettisenä.
Aselainsäädännön kiristäminen Ei tarvetta kiristää, kuuluu perusoikeuksien suomaan vapauteen päättää itse tekemisistään. Vapaus tuo kuitenkin useimmiten myös vastuun mukanaan.
Turkin EU-jäsenyys Vasta kun turkki kykenee täyttämään EU:n asettamat ihmisoikeusvaatimukset.
Eläkeiän nostaminen Ei käy. Eläkeikää nostamalla saadaan vain suurempi määrä varhais- ja sairaseläkkeelle siirtyviä polttamalla ihminen loppuun.
Homeopaattiset lääkkeet apteekeissa Apteekki saa valita itse mitä myy, mutta tuotteet on eroteltava selkeästi lääkkeistä, ellei niiden vaikutusta voida todeta riittävällä varmuudella.
Valtion uhkapelimonopoli Monopoli ei ole ikinä hyväksi, sen sijaan säännellyt toimiluvat toimivat paremmin. Myös pelaaminen kuuluu perusoikeuksien suomiin omien tekemisten vapauksiin.
Nuuskan myynti Sallittava.
Sähköntuotannon omavaraisuus Hyvä olla kapasiteettia tarvittaessa toimia omavaraisesti, mutta edullisempaa ja ekologisempaa sähköntuotantoa etelämmästä tulisi suosia normaalissa käytössä. Tutkittava mahdollisuutta ja kannattavuutta osallistua Saksan suunnitelmiin kattaa suuri alue Saharasta aurinkopaneeleilla. Saksan laskelmien mukaan tällä voitaisiin kattaa 25% EU:n sähköntarpeesta.
Burkhan kieltäminen julkisilla paikoilla Pukeutumiseen puuttuminen ei ole valtion asia. Burkhan kieltäminen olisi loukkaus uskonvapauteen sekä todennäköisesti estäisi näiden ihmisten ulkonaliikkumisen kokonaan.