Vaaliteemat

Mielipiteitä tiiviissä paketissa löytyy tästä linkistä

Vaaliteemat nimitys on sinällään hieman harhaanjohtava, koska katson näiden aiheiden olevan samalla myös elämänarvoja joita pyrin noudattamaan. Huolimatta siitä millä nimellä alla olevia arvojani halutaan kutsua, ovat ne myös oleellisia kunnallisehdokkuuteni kannalta. Aiheet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, sillä useimmista en koe olevan mahdollista asetella yhtä toista tärkeämmäksi.

Tietoliikenneyhteydet
Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömyys, jotta alueelle saadaan lisää työllistävää yritystoimintaa ja paremmat etätyönteko- ja viestintämahdollisuudet. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä myös muun muassa opiskelijoille, liikuntarajoitteisille ja haja-asutusseudulla asuville. Kauempana keskustoista asuville sähköiset palvelut voivat olla ainoa realistinen tapa käyttää kunnallisia palveluja.

Hollolan tulee aktiivisesti alkaa rakentaa kunnollisia kuituverkkoyhteyksiä tilanteen parantamiseksi.

Harrastemahdollisuuksia
Hollolassa on järjestettävä enemmän harrastemahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Erityisesti alle mopoikäisten osallistumismahdollisuudet eivät tule olla riippuvaisia vanhempien mahdollisuuksista kuskata. Harrasteita lähemmäs tai kyytipalveluja.

Kevyen liikenteen väyliä
Kävelykaista on rakennettava kulkemaan myös Hollolan kirkonkylältä Uskilan koululle. Reitti on päivittäin nuorimpien koululaisten käyttämä, eikä sisällä edes kävelyyn soveltuvaa piennarta.

Avoimet ohjelmistot ja rajapinnat
Julkishallinnossa käyttöönotettaviin ja erityisesti tilaustyönä tehtäviin ohjelmistoihin tulisi ehdottomasti tilata vähintään avoimet rajapinnat, mieluiten koko ohjelmakoodi vapaalla levitys- ja käyttölisenssillä. Nykyinen terveydenhuollon hajautettu, ulkopuolisten ja jopa toisten oman järjestelmän ohjelmistojen kanssa kommunikointikyvytön rakenne on taloudellisesti ja työn määrällisesti järjetöntä haaskausta. Koko järjestelmä on oppikirjaesimerkki huonoista tietoyhteiskuntaratkaisuista. Avoimilla ja vapailla ohjelmistoilla saavutetaan pitkällä aikavälillä suuria säästöjä ja tehokkuutta työskentelyyn.

Verovaroin tuotetun materiaalin tulee olla vapaasti käytettävissä
Jos tekstiä, audiota, videota tai muuta immateriaa tuotetaan verovaroin, on kansa sen maksanut ja kansalla tulee olla täysi oikeus hyödyntää sitä. Tiedon vapauttaminen mahdollistaa monien uusien niin kaupallisten kuin ilmaistenkin palveluiden kehittämisen.

Lue loppuun