Kokoomus ottamaan mallia piraateista?

Kirjoitus on julkaistu myös Piraattipuolueen blogissa.

Talouselämä esitteli tänään mielenkiintoisia uutisia poliittiselta rintamalta. Aalto-yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat saivat toimeksiannoksi kokoomukselta kehitellä ideoita, joilla  tehdä puolueesta myös nuoria kiinnostava tulevaisuuden puolue. Uutinen on tervetullut ja positiivinen. Kokoomus on halunnut neuvoja nykykäytäntöjen muutoksiin ja opiskelijat ovat ne selkeästi ilmaisseet. Nyt jää vielä nähtäväksi onko vanha ja kankea puolue todella valmis näitä noudattamaan.

Kolme esiin nostettua tärkeää asiaa olivat hyviä havaintoja, asioita joiden on väkisinkin todettava olleen Piraattipuolueessa aina itsestäänselvyyksiä.

”Puolueiden raaka-aineiden alkuperä on nykyään tuntematon. Ulkopuoliset eivät tiedä, tulevatko ajatukset vaalirahoittajalta, äänestäjiltä vai puolueen omista joukoista.”

Erittäen hyödyllinen huomio. Kaikkien viimeaikaisten vaalirahasotkujen myötä varmasti monelle on herännyt ajatus siitä, edustavatko puolueet ja niiden edustajat varmasti kansaa vai kenties lompakkonsa täyttäjiä. Piraattipuolue on alusta asti ollut mahdollisimman avoin varojen käytön ja saannin suhteen. Jo perustuskokouksessa nousi esille kysymys siitä, että mahdetaanko menettää monia tukijoita ja siten paljon käyttövaroja päättämällä kaikkien yli 300 euroa vuodessa lahjoittavien nimien olevan julkista tietoa. Pienen harkinnan jälkeen kuitenkin muodostui selkeä, joidenkin mielestä jopa naiivi, kanta siitä, että avoimuus on poliittisessa toiminnassa tärkeämpää kuin kaiken mahdollisen rahoituksen kerääminen. Piraattipuolueen taloustiedot ovat nähtävissä suoraan sivuilta.

”Myös raaka-aineita käyttävä tehdas eli puoluekoneisto on ulkopuolisilta suljettu.”

Piraattipuolueen hallitus on alusta asti kokoustanut lähes pelkästään sähköisesti. Yksi syy siihen on pitkät välimatkat, mutta ehkä jopa sitä suurempi syy on avoimuus ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen. Kuka tahansa voi tulla halutessaan seuraamaan puoluehallituksen kokouksia ja mikäli osaa esittää asiansa aiheuttamatta häiriötä, se on sallittua ja jopa suotavaa. Ainoa takapakki hallituksen toiminnan avoimuudessa on ollut hallituksen kokousten pöytäkirjojen jäljessä laahaaminen, joka ei suinkaan ole johtunut halusta salata mitään, vaan työvoimaresurssien pulasta. Avoimuudella on hintansa silloin, kun se halutaan viedä mahdollisimman pitkälle. Tietysti voisimme karsia tarjoamiamme seurantaväyliä, mutta joissain asioissa yhteisen hyvän puolesta ajatteleminen menee ohi oman taakan helpottamisen.

Kolmas merkille pantu asia ei aukea tarpeeksi lyhyessä lainauksessa tai edes Talouselämän uutisessa, mutta sen tärkeyttä ei voi väheksyä.

”Suljetun prosessin lopputuloksena tehtaasta pullahtaa markkinoille prototyyppi, politiikan maailmassa tietenkin uusi poliittinen avaus, joka kilpailee suosiosta muiden puolueiden tuottamien prototyyppien kanssa.
Vanhakantaisen puolueen tilalle opiskelijat esittivät osallistavaa puoluetta, joka avaa toimintansa kaikille kiinnostuneille. Tulevaisuuden puolueen toiminta perustuu verkkopalveluun, jota puolue voi käyttää omassa tuotekehitystyössään.”

Esille nostetuista muutoksista tämä lienee kaikista tärkein, sillä ainakin teoreettisella, lievästi utopistisella, tasolla voitaisiin olettaa puoluehallituksen toimivan puolueen parhaaksi myös suljettujen ovien takana, sekä rahoituksen tulevan vain reiluista ja rehellisistä lähteistä. Puolueen jäsenten vaikuttamismahdollisuuksiin ei kuitenkaan ole olemassa edes ideaalisessa maailmassa vanhojen puolueiden toimintamallissa juurikaan sijaa. Puolueen jäsenet voivat vaikuttaa yleensä vain paikallistasolla ja toivoa että heidän ajatuksiaan ajetaan myös eteenpäin. Nuorisojärjestöille harvemmin suodaan edes tätä mahdollisuutta.

Piraattipuolue on näyttänyt esimerkkiä lähes ihanteellisesti myös tällä saralla. Piraatit ovat lähes poikkeuksetta käsitelleet aiheensa julkisesti siten, että jokaisella jäsenellä ja monesti myös puolueen ulkopuolisella on mahdollisuus esittää omat mielipiteensä, näkemyksensä ja perustelunsa. Puolueen tekemät lausunnot ja kannanotot sekä sisäiset käytännöt käsitellään julkisesti puolueen keskustelupalstalla, kun taas nopeaa aikataulua vaativat tiedotteet IRCissä ja Piratepadissa tai wikissä. Kaikki nämä ja lähes kaikki muukin puolueen toiminta suorastaan nojaa jäsenten aktiivisuuteen. Siinä missä vanhat puolueet panostavat päätöksiensä tiedottamiseen, Piraattipuolue tarvitsee toimiakseen vahvan jäsenyhteisön.

Olisi väärin väittää piraattien toimivan täydellisesti, mutta se on aina vakaa pyrkimys ja virheistä ja heikkouksista oppiminen on osa toiminnan kehittämistä. Kun Talouselämän artikkelia lukee edellä esitetyt piraattien toimintatavat tiedostaen, voisi jopa sanoa Aalto-yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keksineen uudestaan Piraattipuolueen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *